Slumpdiod

Fem slumpmässigt blinkande lysdioder:

Lysdioderna är kopplade till arduino pin 7,8,9,10,11. Loopen börjar med att välja ett slumpmässigt tal som sedan sparas i heltalsvariabeln a. Efter detta sätts lysdiod nummer a på i 100ms och släcks i 100ms.

Loopen börjar då från början igen och genererar ett nytt slumpmässigt tal osv.

slumpdiod

Arduino koden

void setup() 
  {
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
  }

void loop() 
  {
  int a = random(7,12);
  digitalWrite(a, HIGH);
  delay(100);              
  digitalWrite(a, LOW); 
  delay(100);
  }

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s