02. Mouse

 1. Kopiera och kör koden. Denna sketch demonstrerar hur man kan interagera med musen. Ändra parametrarna för att se hur programmet ändras.
void setup()
{
  size(700,500);
  background(50,50,0);
}
void draw()          
{
        
}

void mouseMoved()            // körs om musen flyttas
{
  stroke( 255,30 );           // (färg, genomskinlighet)
  strokeWeight( 10 );          // (tjocklek)
  fill( 255,0,255, 32 );        // (R,G,B, genomskinlighet)
  ellipse( mouseX, mouseY, 100, 50 );  // rita ellips
}

void mouseDragged()      // körs om man trycker och drar
{
  stroke( 0 );        // färg
  strokeWeight( 5 );     // tjocklek
  line( mouseX, mouseY, pmouseX, pmouseY ); // linje mellan två koordinater
}

void mouseReleased()     // körs om man släpper musknappen
{
  noStroke();         // ingen tjocklek
  fill( 255 );        // fyll med vitt 
  rect( 50, 200, 400, 400 ); // rita rektangel med två hörnpunkter
}

void mouseClicked()     // körs om man klickar musknappen
{
  fill( 0,40,20, 150 );        // (R,G,B, genomskinlighet)
  ellipse( mouseX, mouseY, 100, 100); // rita ellips
}

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s