02. Microbit alarm-system

I det här projektet ska vi bygga ett alarmsystem. En microbit (sändaren) ska fästas på insidan av en dörr. Om microbiten känner av en skakning kommer den att skicka en aktiveringssignal till en annan microbit (mottagaren) som ska köra igång själva alarmet.

Dörren kan ju också öppnas av husets ägare och då måste man ge lite tid för att stänga av alarmet. Det här gör ägaren genom att trycka på knapp A på sändaren.


Sändarkod

workshop_sender

Klicka på bilden


Mottagarkod

workshop_receiver

Klicka på bilden

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s