25. IR reflection sensor

Mål: Att avläsa den infraröda avståndssensorn.

Teori: Sensorn känner av rörelse på ett bestämt (justerbart 0 – 80cm) avstånd. Om sensorn är ställd exempelvis på 50cm kommer signalkabeln att gå från HIGH till LOW om avståndet från sensorn till ett objekt är ca 50cm. Sensorn används bland annat i robotar där man vill undvika kollision med vägg.


Fritzing kopplingsschema

25 IR reflection sensor


Arduino koden

void setup() 
  {
  Serial.begin(9600);
  }

void loop() 
  {
  int state = digitalRead(8);
  Serial.println(state);
  delay(20);
  }

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s