Apple remote control + car

Mål: Att bygga en fjärrstyrd bil.

Material:

  1. Arduino Uno mikrokontroller
  2. Apple remote
  3. 9V likströmsmotor
  4. Två 9V- batterier
  5. Kopplingsplatta
  6. Infraröd mottagare (IR 38kHz)

dav

Hur bilen fungerar

  1. Då man trycker en knapp på apple fjärrkontrollen skickas en ljuspuls på det infraröda spektrumet, mera exakt på 38kHz frekvens.
  2. Den infraröda mottagaren tar emot pulsen.
  3. Arduino läser av mottagaren och med hjälp av ett importerat bibliotek omvandlas pulsen till en sifferkombination som man använda sig av i koden.
  4. Koden fungerar så att om en vissa knapp har har tryckts så kommer basen i en transistor att aktiveras och då startar motorn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s