6. led sweep

Mål: Tända på lysdioderna en i taget så att ljuset sväpar fram och tillbaka som i “knight rider”.

Teori: Ingen ny teori men du måste själv komplettera koden genom att byta ut frågetecknen och lista ut resten av koden.


Fritzing kopplingsschema

6 Led sweep


 Arduino koden

void setup() 
  {
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(9, ?);
  pinMode(?, OUTPUT);
  pinMode(?, ?);
  }

void loop() 
  {
  digitalWrite(3, HIGH);  
  delay(200);       
  digitalWrite(3, LOW);  
  delay(200); 
  digitalWrite(5, HIGH);  
  delay(200);       
  digitalWrite(5, LOW);  
  delay(200); 
  digitalWrite(9, HIGH);  
  delay(200);       
  digitalWrite(9, ?);  
  delay(?);
  }

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s