01. Getting started

Kopiera och kör koden i Processing IDE.

 1. Skapa ett fönster och rita en punkt
void setup()
{
  size(400,400);
}
void draw()
{
  point(200,200);
}

2. Ändra bakgrundsfärg samt punktens storlek.

void setup()
{
  size(400,400);     // fönstrets storlek angett i pixlar
}
void draw()
{
  background(0,240,100); // bakgrundsfärg i (RÖD, GRÖN, BLÅ) 0-255
  strokeWeight(5);    // punktens storlek angett i pixlar
  point(200,200);     // ritar en punkt i given koordinat (x,y)
}

3. Rita linje

void setup()
{
  size(400,400);     // fönstrets storlek angett i pixlar
}
void draw()
{
  background(0,240,100); // bakgrundsfärg i (RÖD, GRÖN, BLÅ) 0-255
  strokeWeight(5);    // punktens storlek angett i pixlar
  point(200,200);     // ritar en punkt i given koordinat (x,y)
  strokeWeight(10);    // linjens tjocklek angett i pixlar
  line(30,30, 90, 288);  // ritar en linje från (x1,y1) till (x2,y2)
}

4. Modifikationer

void setup()
{
  size( displayWidth, displayHeight ); // fönstret motsvarar skärmupplösningen
}
void draw()
{
  background(255);    // bakgrundsfärg i svartskala 255 = vit
  strokeWeight(10);    // linjens tjocklek angett i pixlar
  line(0,height/2, width, height/2);  // en linje som halverar fönstret
}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s