5. thermistor

Mål: Gnid på värmemotståndet och se i serial monitorn hur värdet ändras.

Teori: Motståndet på 10kΩ och thermistorn på 10kΩ utgör en spänningsdelare. 5V och GND är kopplade i varsin ända och då blir spänningen mellan motstånden 2,5V. Men om man gnider thermistorn så kommer dess motstånd att ändras och därmed också spänningen där emellan. Denna spänningsförändring kan avläsas av en analog pin.


Fritzing kopplingsschema

5 thermistor


Arduino koden

int thermistor;

void setup()
{ 
  pinMode(A0, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  thermistor = analogRead(A0);
  Serial.println(thermistor);   
}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s