9. Serial.read

Mål: Skriv ett tal i serial monitorn för att tända eller släcka en lysdiod.

Teori: while loopen väntar tills det finns något i serial buffern (talet du skriver). If satsen kontrollerar talet man skrivit och beroende på talet så tänder den på eller släcker en lysdiod.

Koppling: en lysdiod med ett 150Ω motstånd i serie genom pin 13 till GND.


 Arduino koden

const int led = 13; 

void setup()
{
  Serial.begin(9600); 
  pinMode(13, OUTPUT); 
}

void loop(){

  while (Serial.available() == 0);  
  int val = Serial.read() - '0';

  if(val == 1)
  {
    Serial.println("led ON");
    digitalWrite(led, HIGH);
  }

  else if(val == 0)
  {
    Serial.println("led OFF");
    digitalWrite(led, LOW);
  }

  else 
  {
    Serial.println("INVALID");   
  }
}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s