13. piezo sensor

Mål: Att kunna sätta på en lysdiod genom att knäppa på en piezo.

Teori: Då man knäpper/ slår på en piezo genereras en spänning mellan polerna. Denna spänning kan man läsa genom en analog pin. Spänningen kan till och med bli så hög så att den kan förstöra en pin. Därför kopplar man en zener diod som säkring mellan polerna. Den släpper igenom strömmen till jorden då spänningen stiger över 5.1V.


Fritzing kopplingsschema

13 Piezo sensor


 Arduino koden

int piezoPin = A0;
int ledPin = 13;

void setup() 
  {
  pinMode(piezoPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  }

void loop() 
  {
  int val = analogRead(piezoPin);
  if(val > 1020)
    {
     digitalWrite(ledPin, HIGH);
     delay(1000);
    }
  else
    {
     digitalWrite(13, LOW);
    }
  }

https://voraskolor.sharepoint.com/portals/hub/_layouts/15/VideoEmbedHost.aspx?chId=dda14c6e%2D05f6%2D48df%2Da5a8%2D43aa4de94cdc&vId=b8288f3b%2Dd5b9%2D4891%2Db3c7%2Dea15c50ccf3d&width=640&height=360&autoPlay=false&showInfo=true

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s