Atmega328 Burn Bootloader

Om man köper en billig Atmega328 mikrokontroller från t.ex. ebay är chansen stor att den saknar en s.k. bootloader vilket gör att man inte kan ladda upp en kod på den. Lyckligtvis är detta relativt enkelt att göra om man har t.ex. en Arduino Uno samt dessa komponenter:

  • 16MHz oskillator (1 st.)
  • 22pF kondensator (2 st.)
  1. Börja med att ladda upp koden Arduino as ISP på din Arduino Uno. Du hittar den under exempel. Se till att board och port är som de ska samt att programmer är ställd på Arduino as ISP.
  2. Efter uppladdningen dra ur USB-kabeln och utför kopplingarna enligt följande:burn bootloader
  3. Koppla i USB-kabeln och under tools välj burn bootloader.
  4. Nu är du klar att programmera Atmega328 mikrokontrollern.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s