julfest bord Ida & Ella

vi har tänkt att laga lampor som lyser och blinkar på bordet.

 

void setup() {
  pinMode(9, OUTPUT); // sätt pin 9 som utgång
  pinMode(10, OUTPUT); // sätt pin 10 som utgång
  }

void loop() {

//......... tona in lysdioderna ...........
  for(int i = 0; i < 255; i++)
    {
      analogWrite(9,i);
      delay(20);
    }
  
//......... håll dem fullt på en stund .... 
   digitalWrite(9,HIGH);
   delay(200);
   
//......... tona ut lysdioderna............ 
  for(int i = 255; i > 0; i--)
    {
      analogWrite(9,i);
      delay(20);
    }
//......... håll dem släckta en stund .... 
    digitalWrite(9,LOW);
    delay(100);

//...............................................................

    //......... tona in lysdioderna ...........
  for(int i = 0; i < 255; i++)
    {
      analogWrite(10,i);
      delay(20);
    }
  
//......... håll dem fullt på en stund .... 
   digitalWrite(10,HIGH);
   delay(200);
   
//......... tona ut lysdioderna............ 
  for(int i = 255; i > 0; i--)
    {
      analogWrite(10,i);
      delay(20);
    }
//......... håll dem släckta en stund .... 
    digitalWrite(10,LOW);
    delay(100);
}

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s