27. Attiny85

Mål: Att programmera en Attiny85 mikrokontroller så att en lysdiod blinkar. Som programmerare används en Arduino Uno. Instruktionerna ursprungligen från highlowtech.com

 

Steg 1.

Ladda upp sketchen ArduinoISP på din Arduino UNO och koppla ur usb-kabeln när uppladdningen är klar.

attiny3


 

Steg 2.

Kopiera länken nedan och klistra in den under arduino-preferences till fältet Additional Board Manager URL:s . Starta om Arduino IDE.

https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index.json

Gå till tools-boards-boards manager och bläddra ner tills du hittar attiny by David.E.Mellis. Installera den och starta om Arduino IDE.


 

Steg 3. 

Koppla Attiny85 till Arduino enligt kopplingsschemat nedan

attiny4


 

Steg 4.

Koppla i usb-kabeln samt välj rätt kort (attiny, processor 85, clock 1MHz internal) och porten som tidigare. Observera “Programmer: Arduino as ISP

välj ATtiny

attiny5


 

välj ATtiny85

attiny6


 

välj 1MHz (internal)

attiny7


 

Steg 5.

Ladda upp denna kod

void setup() 
  {
  pinMode(0, OUTPUT);
  }

void loop() 
  {
  digitalWrite(0, HIGH);   
  delay(1000);              
  digitalWrite(0, LOW);    
  delay(1000);            
  }

Steg 6.

Nu nu är koden uppladdad och enda som Attiny85 behöver är strömförsörjning samt komponenter som har med din kod att göra.

attiny8


 

Attiny85 pinout

attiny 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s