15. IR – pair

Mål: Att kunna avläsa en u-formad fotosensor (IR – pair).

Teori: Fotosensorn består av två delar; en lysdiod och en ljuskänslig transistor. Då lysdioden lyser, aktiveras transistorn och släpper igenom strömmen. Då man blockerar luftspalten slipper inte ljuset från lysdioden till transistorn och därmed flöder inte strömmen.

ir pair


 

Fritzing kopplingsschema

15 IR pair


Arduino koden

// deklarera variablerna
// booleska variabler är antingen 0/1, HIGH/LOW, true/false
boolean state1;
boolean state2;
int counter = 0;

void setup() 
{  
Serial.begin(9600);
pinMode(7, INPUT);
pinMode(13, OUTPUT); 
state1 = HIGH; 
}

void loop() 
{
// läs pin7 och spara värdet med namnet state2 
// värdet är antingen HIGH eller LOW
int state2 = digitalRead(7);
// om värdet var LOW och nu HIGH
if(state2 == LOW && state1 == HIGH)
  {
  // öka räknaren med ett  
  counter++;
  // skriv counter värdet i serial porten
  Serial.println(counter);
  }
// om det lästa värdet skiljer sig från det tidigare värdet  
if(state2 != state1)
{
  // spara det lästa värdet med namnet state1
  state1 = state2;
}
// skriv värdet state1(HIGH eller LOW) till pin13
digitalWrite(13, state1);
}

 


Kopplingsschema

ir pair schematic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s