03. Keyboard

 1. Använd datorns tangentbord för att interagera med programmet.
float xpos;  // deklarerar en global variabel för cirkelns x koordinat   
float ypos;  // deklarerar en global variabel för cirkelns y koordinat   

void setup()
{
  xpos = displayWidth/2;  // sätter variabelns värde till halva fönsterbredden
  ypos = displayHeight/2;  // sätter variabelns värde till halva fönsterhöjden
  size( displayWidth, displayHeight ); // sätter fönstrets storlek
  background(255);           // sätter fönstrets färg 
}
void draw()          
{
    
}

void keyPressed()       // om en tangent trycks ner, vilken som helst
   {
     if ( key == CODED )    // om det är en specialtangent (shift, ctrl, upp, ner...)
     { 
      if ( keyCode == RIGHT )     // om det är högerpil
      {
      xpos += 20;                     // flyttar cirkeln till höger med 20px
      noStroke();           // ingen tjocklek
      fill(229,107,160,200);     // ange färg och genomskinlighet
      ellipse(xpos, ypos, 50, 50);  // ange cirkelns position och storlek
      } 
      else if ( keyCode == LEFT )   // om det är vänsterpil
      {
      xpos -= 20;                     // flyttar cirkeln till vänster med 20px
      noStroke();           // ingen tjocklek
      fill(229,107,160,200);     // ange färg och genomskinlighet
      ellipse(xpos, ypos, 50, 50);  // ange cirkelns position och storlek
      } 
      else if ( keyCode == UP )    // om det är uppåtpil
      {  
      ypos -= 20;                     // flyttar cirkeln neråt med 20px
      noStroke();           // ingen tjocklek
      fill(229,107,160,200);     // ange färg och genomskinlighet
      ellipse(xpos, ypos, 50, 50);  // ange cirkelns position och storlek
      } 
      else if ( keyCode == DOWN )   // om det är neråtpil
      {
      ypos += 20;                     // flyttar cirkeln uppåt med 20px
      noStroke();           // ingen tjocklek
      fill(229,107,160,200);     // ange färg och genomskinlighet
      ellipse(xpos, ypos, 50, 50);  // ange cirkelns position och storlek
      } 
    }
   }
   
void keyTyped()            // om en tangent trycks ner, förutom ALT, CTRL...
  {
  if ( key == 'r' )          // om det är r tangenten
    {
    noStroke();            // ingen tjocklek
    fill( 255);            // ange färg och genomskinlighet
    rect( 0, 0, width, height );   // rita rektangel och ange position samt storlek
    } 
  }   

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s