10. piezo buzzer

Mål: Att kunna spela olika toner på en piezo högtalare.

Att kunna ställa volymen.

Teori: Arduino skickar en oskillerande puls genom pin9 till en piezo högtalare som svänger i takt med den ställda frekvensen. Olika svängningar tolkar vi som olika toner.

Koppling: Enligt bilden. Ett 150Ω eller 220Ω motsånd kopplas i serie för att skydda pin9. En potentiometer används för att ställa volymen.


Fritzing kopplingsschema

10 Piezo buzzer


 Arduino koden

int buzzerPin = 9;

void setup() 
  {
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  }

void loop() 
  {
  tone(9, 440, 10);
  delay(50);
  tone(9, 600, 10);
  delay(50);
  }

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s