8. nattlampa

Mål: Avläs en LDR (light dependant resistor) och tänd på tre lysdioder om det blir för mörkt.

Teori: En LDR ändrar sitt motstånd beroende på ljuset som träffar dess yta. LDR motståndet och ett 10kΩ motstånd utgör en spänningsdelare. Då ljuset ändras så ändras också spänningen. Programmet läser spänningen på A0 och sparar värdet i en variabel (t.ex. ldrValue). En if – sats används för att tända och släcka lysdioderna beroende på ljusmotståndets värde.

 

Fritzing kopplingsschema

8 nattlampa


Arduino koden

int led1 = 10;
int led2 = 11;
int led3 = 12;

void setup() 
  {
    pinMode(led1, OUTPUT);
    pinMode(led2, OUTPUT);
    pinMode(led3, OUTPUT);
  }

void loop() {
  
    int ldr = analogRead(A0);
    
    if(ldr <= 500)
      {
        digitalWrite(led1, HIGH);
        digitalWrite(led2, HIGH);
        digitalWrite(led3, HIGH);
      }
    
    else
      {
        digitalWrite(led1, LOW);
        digitalWrite(led2, LOW);
        digitalWrite(led3, LOW);
      }
}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s