17. 1Sheeld led intensity

Mål: att kunna styra intensiteten på en lysdiod med en slider i 1Sheeld appen via bluetooth .

Koppling: Kom ihåg att ställa din 1Sheeld i “upload mode” när du laddar upp koden och ändra det till “operating mode” när du är klar att använda appen.

Fritzing kopplingsschema

1sheeld led intensity


Arduino koden

Ladda först ner biblioteket här genom att trycka på download zip. Packa upp mappen och flytta den i arduino-libraries. Namnge mappen utan siffror t.ex. oneSheeld.

#define CUSTOM_SETTINGS
#define INCLUDE_SLIDER_SHIELD

#include <OneSheeld.h>

int value;

void setup() 
{
  OneSheeld.begin();
  pinMode(10, OUTPUT);
}

void loop() 
{
  value = Slider.getValue();
  analogWrite(10, value);
}

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s