2. blink speed

Mål: Vrid på potentiometern(10kΩ) för att ändra på blinkhastigheten.

Teori: Spänningen på det mellersta benet på potentiometern avläses av Arduinos analoga pin A0. Spänningen ligger mellan 0 – 5V och omvandlas i Arduinon till ett värde mellan 0 -1024. Detta värde används för att ställa tiden för hur länge lysdioden är på och av.


 Fritzing kopplingsschema

2 Blink speed


Arduino kod1

int ledpin = 9;


void setup() 
  {
    pinMode(ledpin, OUTPUT);
  }

void loop() 
  {
  int sensorValue = analogRead(A0);
  digitalWrite(ledpin, HIGH);
  delay(sensorValue);
  digitalWrite(ledpin, LOW);
  delay(sensorValue);
  }

Arduino kod2

I denna kod har vi satt till map funktionen för att kunna skala om värden från potentiometern till andra värden som fungerar bättre med blinkandet.

int ledpin = 9;   

void setup() 
  {
    pinMode(ledpin, OUTPUT);  // declare pin9 as output
  }

void loop() 
  {
  int sensorValue = analogRead(A0); // read pin A0 (values between 0...1024)
  int mappedValue = map(sensorValue, 0, 1024, 100, 2000); // map sensorvalues 
  digitalWrite(ledpin, HIGH); // led ON
  delay(mappedValue);         // wait
  digitalWrite(ledpin, LOW);  // led OFF
  delay(mappedValue);         // wait
  }

Arduino kod3

Denna kod har vi utvecklat så att vi skrivit både sensorvärdet (sensorValue) och det skalade värdet (mappedValue) till serial monitorn för att se deras relation.

int ledpin = 9;   

void setup() 
  {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(ledpin, OUTPUT);  // declare pin9 as output
  }

void loop() 
  {
  int sensorValue = analogRead(A0); // read pin A0 (values between 0...1024)
  int mappedValue = map(sensorValue, 0, 1024, 100, 2000); // map sensorvalues
  Serial.print(sensorValue);
  Serial.print(',');
  Serial.println(mappedValue); 
  digitalWrite(ledpin, HIGH); // led ON
  delay(mappedValue);         // wait
  digitalWrite(ledpin, LOW);  // led OFF
  delay(mappedValue);         // wait
  }

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s