7. LDR calibration

Mål: Avläs en LDR (light dependant resistor) och skriv värdet i serial-monitorn.

Teori: En LDR ändrar sitt motstånd beroende på ljuset som träffar dess yta. LDR motståndet och ett 10kΩ motstånd utgör en spänningsdelare. Då ljuset ändras så ändras också spänningen. Programmet läser A0 och sparar värdet i en variabel (t.ex. ldrValue) som sen skrivs ut med Serial.print till serial monitorn. För handen ovanför ljusmotståndet (LDR) så att det blir så mörkt som möjligt och notera värdet i serial monitorn. Gör samma sak utan att ha handen ovanför.


Fritzing kopplingsschema

7 LDR calibration


 Arduino koden

int ldrPin = A0;           

void setup() 
{
  pinMode(ldrPin, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() 
{
  int ldrValue = analogRead(ldrPin);
  Serial.println(ldrValue);
  delay(200);
}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s