3. button

Mål: Tryck på en knapp för att tända lysdioden

Teori: Då knappen trycks in kommer pin 2 att vara i direkt kontakt med en 5V spänning. Funktionen digitalRead läser detta som HIGH (eller digital 1:a) Då man släpper knappen kommer pin 2 att vara i kontakt med GND eller 0V som digitalRead läser som LOW (eller digital 0:a).

Koppling: Led motståndet 150Ω. Det så kallade pull-down motståndet skall vara 10kΩ. Notera  brytarknappens riktning så att den kopplar endast när den är nertryckt.


Fritzing kopplingsschema
3 Button


Arduino koden

void setup() 
{ 
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(2, INPUT); 
  Serial.begin(9600);  
}

void loop() 
{
  int buttonState = digitalRead(2);

    if(buttonState == HIGH)
    {   
      digitalWrite(13, HIGH); 
      Serial.println("led is ON"); 
    }
    else
    {   
      digitalWrite(13, LOW);
      Serial.println("led is OFF");
     } 
}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s