4. led intensity

Mål: Vrid på potentiometern för att ändra på ljusstyrkan

Teori: Spänningen på det mellersta benet på potentiometern avläses av Arduinos analoga pin A0. Spänningen ligger mellan 0 – 5V och omvandlas i Arduinon till ett värde mellan 0 -1023. Detta värde skalas om med map funktionen till ett värde mellan 0 – 255 som sen används för att bestämma lysdiodens ljusstyrka (PWM pulse width modulation).

Koppling: Observera att lysdioden nu är kopplad till pin 9 som klarar av PWM.


Fritzing kopplingsschema

4 Led intensity


 Arduino koden

const int analogInPin = A0;  
const int analogOutPin = 9;
int sensorValue = 0;        
int outputValue = 0;       

void setup() 
{
  Serial.begin(9600);
}

void loop() 
{
  sensorValue = analogRead(analogInPin);
  outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
  analogWrite(analogOutPin, outputValue);

  Serial.print("sensor = " );
  Serial.print(sensorValue);
  Serial.print("\t output = ");
  Serial.println(outputValue);

  delay(2);
}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s