LIMSA MAKAPÄR

Jag tänker göra en limsa apparat, som ska fungera så att då man trycker på en knapp så kommer det 2 dl limsa ur ett rör m.h.a. en akvariepump som blåser in luft i limsaflaskan, trycket som bildas inne i flaskan kommer att pressa ut limsa genom ett rör till glaset.

Själva apparaten kommer att bestå av stabil ihoplimmad paff.

Koden:


void setup() 

  {
    pinMode(9, OUTPUT);     // ställ in pin9 som utgång 
    pinMode(13, OUTPUT);
    pinMode(2, INPUT);  
  }

void loop() 
  {
    int buttonState = digitalRead(2);

    if(buttonState == HIGH)
    {   
      digitalWrite(9, HIGH);  // skriv 5V till pin9
      delay(3000);            // vänta 3 sekunder
      digitalWrite(9, LOW);   // skriv 0V till pin9
      Serial.println("led is ON"); 
    }
    else
    {   
      digitalWrite(9, LOW);   // skriv 0V till pin9
      Serial.println("led is OFF");
     } 
   
  }
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s