fjärrstyrd vägguttag

när det blir för mörkt i rummet så far lampan på med hjälp av fjärrstyrda vägguttaget.  när värdet blir över 250 så tänds lampan på automatiskt. vi började med att löda fast kablar i fjärrkontrollen. sedan kopplade vi så att en lampa skulle lysa. sen lade vi till en lampa. sen tog vi bort lamporna och lade till fjärrkontrollen och så testade vi på en radio om den funkar.wilma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s