Motstånd

MOTSTÅND

Ett motstånd eller resistor hindrar strömflödet. Ett motstånd har resistans (R) och mäts i Ohm (Ω).

resistor

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s