Ir decoder

Lcd skärm som skall kunna avläsa och visa infraröda-koder.
Nu har jag kopplat in skärmen och lärt mig hur den funkar, jag har fått den att säga
“Jag är klar”.

#include <LiquidCrystal.h>
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);

void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("Jag är klar!"); //Det här är enda raden jag ändrat på,
skriv inom citat tecknen vad som ska sägas
}

void loop() {
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(millis() / 1000);
}

Nu har jag kopplat in en infraröd sensor.
Här är koden som gör att infraröda sensorns resultat visas på lcd skärmen.

#include <IRremote.h>
#include <LiquidCrystal.h>

const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
int RECV_PIN = 10;

IRrecv irrecv(RECV_PIN);

decode_results results;

void setup()
{
  irrecv.enableIRIn(); //Startar infraröda sensorn
  lcd.begin(16, 2); //Startar lcd:n
}

void loop() {
  if (irrecv.decode(&results)) { // Kållar efter infraröda signaler.
    lcd.clear();                 //Först töms skärmen.
    lcd.setCursor(0, 0);         //Visar position att skriva ut på.
    lcd.print(results.value, HEX); // Printar ut koden på lcd:n.
    irrecv.resume(); //Tar om processen.
  }
  delay(100);
}

Det är nu en fullt funktionerande prototyp.
Jag Bestämmde mig att göra projektet på nytt, kompaktare och användbart.
Jag lödde och kopplade och nu ska jag göra en 3-D printad box att sätta alla kopplingar i så att bara skärmen synns, Jag ska också sätta powerknappen på utsidan.
Jag ska sätta  batteriet på ett åtkommligt ställe.
Jag laddade ner en färdig box som går att öppna och ändrade måtten och texten på den.
På on/off switchen tejpade jag runt polerna så att de inte skulle röra i varann och slösa ström.

IMG_0872

Nu har jag 3D printat ut en låda med fel mått, jag fick hoppa in i ritprogrammet och göra några ändringar. Man ska vara noggrann annars blir det fel, vissa av mina mått var helt perfekta men det var en mätning jag inte förstå hur den kunde vara så fel, man måste dubbel kolla mätningar och se om det verkar vara okej.

ir_decoder_box_V2

Det där är min nya box.

Jag har satt ihop hela projektet i lådan och allting funkar.
Så jag har gjort färdigt min Ir decoder prototyp.

IMG_0899

Saker jag skulle kunna göra bättre: jag skulle kunna göra den kompaktare.
Den drar ganska mycket ström, det skulle jag också göra bättre men annars är jag nöjd med projektet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s