Dagliga Vanor.

Jag tänker göra en simpel maskin med arduino som väljer vad jag ska göra som en vanlig vana. T.ex. Om jag har Gå ut med hundarna en gång/flera gånger eller diska eller ge hundarna mat hjälpa till med något, så då om pilen landar på gå ut med hundarna en gång så gör jag det när det behövs den dagen. Men jag kan också ha den som

Den kommer ha en pil som kommer att flytta till olika ställen varje gång jag trycker på en knapp. Jag kommer ha en cirkel under med vanorna.

Vad jag behöver:

  1. Arduino.
  2. Kablar.
  3. Knapp.
  4. En cirkel.
  5. En pil.

 

Kod:

#include <Servo.h>            // inkludera servo biblioteketns värde (på eller av)
int vinkel;

Servo myservo;                // skapa servo object  
int button;                   // en variabel för att spara knappe
void setup() 
{ 
    myservo.attach(13);       // kopplar servo objektet till pin13 
    pinMode(2, INPUT);        // definiterar pin2 som input
} 
 
void loop() 
{ 
    button = digitalRead(2);  // läs pin2 (på eller av)
    vinkel = random (0,180);
    while(button == HIGH){       // om knappen på                   
      myservo.write(vinkel);      // rotera servon till 90 grader 
      }
     
      
}

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s