Presentlåda

när man trycker på en knapp så öppnas lådan med hjälp av en servo som har en glasspinne på sig, och när man trycker igen så stängs den.

Den tog cirka 2 perioder att göra.

man behöver:

en låda (som man bygger själv)

knapp

sladdar

arduino

servo

glasspinne

kopplingsplatta

motstånd

9V batteri

batterikontakt

 

låååådon #2

#include <Servo.h>            // inkludera servo biblioteket
Servo myservo;                // skapa servo object  
int button;                   // en variabel för att spara knappens värde (på eller av)
 
void setup() 
{ 
    myservo.attach(13);       // kopplar servo objektet till pin13 
    pinMode(2, INPUT);        // definiterar pin2 som input
} 
 
void loop() 
{ 
    button = digitalRead(2);  // läs pin2 (på eller av)
  
    if(button == HIGH){       // om knappen på                   
      myservo.write(80);      // rotera servon till 90 grader 
      }
      
    else if(button == LOW){   // om knappen av  
      myservo.write(10);       // rotera servon till 0 grader 
      }

}

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s