Fjärrstyrd lampsläckare

This slideshow requires JavaScript.

Emilia och Amelie

   
int RECV_PIN = 11;    
IRrecv irrecv(RECV_PIN);    
decode_results results;

void setup()
  {
  irrecv.enableIRIn();   
  Serial.begin(9600)    
  }

void loop()
  {
  if(irrecv.decode(&results)){        
    
    if(results.value == 0x77E15085) // om koden är .....
      {       
        Serial.println("den första koden");
      }
    else if(results.value == 0x77E13085 ) // om koden är .....
      { 
        Serial.println("den andra koden");
       }
    irrecv.resume(); // läs nästa värde          
    }
  delay(5);
  }

Vår uppdaterade kod:

#include <IRremote.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo;

int RECV_PIN = 11;        
IRrecv irrecv(RECV_PIN);        
decode_results results;

void setup()
  {
  myservo.attach(13);  
  irrecv.enableIRIn();     
  Serial.begin(9600); 
  pinMode(2, INPUT);       
  }

void loop()
  {
  if(irrecv.decode(&results))              
    {
    if(results.value == 0x77E150F1) // om koden är ....
    
      {       
        myservo.write(90);
      }
  else if(results.value == 0x77E130F1 ){
      
      { 
        myservo.write(0);
       }
    irrecv.resume();                    
    }
  delay(5);
  }
  }

Vårt projekt är klart! Det gick relativt snabbt, och vi blev jätteglada då 
det tillslut blev klart och fungerade, för vi förväntade oss inte att det
skulle funka eftersom det är första gången vi sysslar med programmering.
Av detta projekt lärde vi oss mycket, allt från att programmera och skriva
kod till att koppla sladdar och göra en prototyp av det vi hade i våra
huvuden. Det var både lärorikt och roligt!

 

2 thoughts on “Fjärrstyrd lampsläckare

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s