DÖRRALARM

Vi har gjort ett dörralarms prototyp. Som ska skicka ett meddelande till telefonen och informera oss om att någon är där.

Vi använde: en arduino, en telefon, en microswitch, en 1sheeld, en telefon och kod.

IMG_0820

Tanken är att när microswitchen ger en signal så ska 1sheelden sända en notifikation till telefon.

Input koden som används för att kolla om knppen/microswitchen funkar:

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(2, INPUT);

}

void loop() {
  int button = digitalRead(2);
  Serial.println(button);
}

Hela koden:

#define CUSTOM_SETTINGS
#define INCLUDE_NOTIFICATION_SHIELD

/* Include 1Sheeld library. */
#include <OneSheeld.h>

/* A name for the button on pin 12. */
int buttonPin = 2;


void setup()
{
  /* Start communication. */
  OneSheeld.begin();
  /* Set the button pin as input. */
  pinMode(buttonPin,INPUT);
 
}

void loop()
{
  /* Always check the button state. */
  if(digitalRead(buttonPin) == LOW)
  {

    /* Send a notification to your phone. */
    Notification.notifyPhone("Jakob is GOD");
    /* Wait for 300 ms. */
    OneSheeld.delay(1000);
  }
  else
  {

  }
}

Här är slutprodukten den är kopplad på samma sätt som prototypen. Den strömkällan är ett 9:e volts batteri. Den använder samma koder som prototypen. När man öppnar dörren så sänder onesheelden ett meddelande och ett konstant pipande till telefonen.

One thought on “DÖRRALARM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s