Fjärrstyrd vägguttag

vi ska göra så att när det blir mörkt i rummet så far lampan på av sig själv med hjälp av en LDR, fotoresistor. då värdet blir över 250 så far lampan på och om det blir under 250 så stängs den av.

Först tog vi upp fjärrkontrollen som hör till det fjärrstyrda vägguttaget och så lödde vi fast kablar istället för knapparna så att vi kan sätta den på en arduino. Sedan kopplade vi en lysdiod och sedan två lysdioder till arduinon.

wilma

 

 

 

 

sen bytte vi ut lamporna och lade till fjärrkontrollen istället för att se om den kan sätta av och på saker. Sen satte vi dit en LDR som mäter ljuset.  Vi testade att lägga handen för LDR så att värdet blev över 250 och då kom radion på för att vi testade på den. Och sedan när vi tog bort handen så släcktes den av. wilma

 

Arduino kod

void setup() 
  {
  pinMode(13, OUTPUT);    // on knappen
  pinMode(12, OUTPUT);    // off knappen
  pinMode(A0, INPUT);     // ljusmotståndet
  Serial.begin(9600);
  }

void loop() 
  {
  int ljus = analogRead(A0);    // läs ljussensorn

  if(ljus >=250)                // ifall värdet är över 250
    {
    digitalWrite(13, HIGH);     // sätt på ON-knappen
    delay(500);                 // vänt en stund
    digitalWrite(13, LOW);      // släpp på ON-knappen
    delay(500);
    Serial.println(ljus);
    }
    else
    {
    digitalWrite(12, HIGH);     // ...tryck på OFF knappen
    delay(500);                 // vänt en stund
    digitalWrite(12, LOW);      // släpp på OFF-knappen
    delay(500);
    Serial.println(ljus);
    }  
  }

det här projektet var ganska svårt, och vi behövde ganska mycket hjälp men vi klarade det och det var roligt när det funkade.


 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s