Limsa Makapär

Jag har konstruerat en limsa-automat, som fungerar så att då man trycker på en knapp så kommer en viss mängd limsa i glaset.

Material som behövs, som inte syns på kopplingsbilden, är paff, limsa, lim, rör & en till pump.

Automaten ska fungera så att då man trycker på knappen, far pumpen igång. Pumpen pumpar in luft i limsaflaskan så att trycket som bildas kommer pressa ut läsk genom ett rör i glaset.

limsa kopplingar limsa lådan


Fritzing layout

limsa makapär bild


Arduino koden

void setup() 
{ 
  pinMode(13, OUTPUT);  // motorpin
  pinMode(2, INPUT);    // buttonpin
  Serial.begin(9600);  
}

void loop() 
{
  int buttonState = digitalRead(2);

    if(buttonState == HIGH)
    {   
      Serial.println("limsa coming"); 
      digitalWrite(13, HIGH);       // pour some lemonade
      delay(3000);                  // keep pouring
      digitalWrite(13, LOW);        // stop pouring
      Serial.println("STOP"); 
    }
}


Uppdaterad kod 26.3.2018

void setup() 
{ 
  pinMode(9, OUTPUT);   // coke motor 
  pinMode(10, OUTPUT);  // fanta motor
  pinMode(2, INPUT);    // coke button
  pinMode(3, INPUT);    // fanta button
  pinMode(12, OUTPUT);  // coke led
  pinMode(13, OUTPUT);  // fantaled
  
  Serial.begin(9600);   
}

void loop() 
{
  
  int buttonCoke = digitalRead(2);
  int buttonFanta = digitalRead(3);
  Serial.print(buttonCoke);
  Serial.print("           ");
  Serial.println(buttonFanta);
  delay(10);

   if(buttonCoke == HIGH)
    {   
      Serial.println("Coke coming"); 
      digitalWrite(13, HIGH);       // turn on Coke led
      digitalWrite(9, HIGH);        // pour some Coke
      delay(3000);                  // keep pouring
      digitalWrite(13, LOW);        // stop led
      digitalWrite(9, LOW);         // stop pouring 
      Serial.println("STOP"); 
    }

    if(buttonFanta == HIGH)
    {   
      Serial.println("Fanta coming"); 
      digitalWrite(12, HIGH);       // turn on Fanta led
      digitalWrite(10, HIGH);       // pour some Fanta
      delay(3000);                  // keep pouring
      digitalWrite(12, LOW);        // stop led
      digitalWrite(10, LOW);        // stop pouring
      Serial.println("STOP"); 
    } 
  
}

 

————–

2 thoughts on “Limsa Makapär

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s